„Právě kvalita vztahu mezi učitelem a žákem je pro vyučování klíčová – vztah mezi učitelem a žákem je ve skutečnosti významnější než to, co učitel vyučuje, jak to vyučuje či koho vyučuje.“  Thomas Gordon

empaticka a respektujici komunikace ve skole
Tohle je Radka Schillerová, lektorka komunikačních dovedností "bez poražených".
Komunikační model „bez poražených“  Thomase Gordona funguje v každém prostředí (v rodině, škole, firmě), proto jsem se rozhodla  v roce 2018 zúčastnit instruktorského výcviku T.E.T. – Škola bez poražených.
 
Po několika odvedených kurzech a následné evaluaci jsem se stala cerfikovanou lektorkou kurzu pro učitele. Mohu tak kromě rodičů podporovat i pedagogy v jejich náročné práci formou kurzů.
 
Naplňuje mne skutečnost, že mohu pedagogům představit konkrétní komunikační dovednosti, které jim usnadní práci a ještě u žáků posílí „sebekázeň, sebekontrolu, sebeúctu, zodpovědnost a odhodlanost“. Především však s nimi budují prostřednictvím efektivní a empatické komunikace kvalitní a pevné vztahy, které jsou základem pro učení jako takové.
 
 

Naslouchání je dovednost, která upevňuje a zlepšuje vztahy. Naslouchat by se měl naučit každý člověk, kterému záleží na jeho vztazích s ostatními lidmi. Nikdy není pozdě. Naslouchání je dovednost, která přináší benefity oběma stranám. 

Vypravěči pomáhá snížit intenzitu silných emocí, získat přehled nad tím, co opravdu prožívá. Dává mu pochopení a přijetí spojené s plnou pozorností. V nejlepším případě mu naslouchání pomůže nalézt svoje vlastní řešení. Naslouchající, který se vědomě rozhodne, že chce druhému věnovat svůj zájem, získá jasné informace o tom, co vypravěč prožívá, co ho vede k jeho činům, jaké jsou jeho postoje, potřeby nebo hodnoty. Můžeme říci, že ho mnohem více pozná, než kdyby ho jen poslouchal. Společně prohlubují vzájemnou důvěru a blízkost. Jedná se o jednu z nejdůležitějších komunikačních dovedností 21. století.

Kurz je vhodný pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ

„Učitelé se v kurzu naučí dovednosti a procesy potřebné k vytvoření životaschopné demokracii ve třídě. Naučí učitele, jak za spoluúčasti všech ve třídě, včetně učitele, stanovit pravidla, která budou všichni dodržovat. Kurz taktéž učitelům nabídne uskutečnitelné alternativy k autoritativnímu používání moci. 

Zaměřuje se na konkrétní a praktické věci, jež mohou učitelé ve třídě každý den dělat a říkat, nikoliv na abstraktní pedagogické koncepty.”

Máte ve škole tzv. rodičovskou kavárnu, klub nebo spolek? Rádi byste podpořili ve vzdělávání i rodičů vašich žáků? Pak právě pro ně vznikly přednášky a semináře o těch nejpalčivějších tématech v rodičovství.

Jak empaticky a s respektem reagovat na dítě v situacích, kdy prožívá negativní emoce, je smutné, nepříjemné, zlobí, nebo se vzteká?

Proč a jak rozvíjet emoční inteligenci

Jak řešit sourozenecké konflikty?

Ráda pro váš pedagogický sbor vytvořím webinář na míru.

Specifikujte prosím váš požadavek a vše doladíme.

radkaschillerova@gmail.com, 776079200