škola bez poražených

Škola bez poražených

kurzy pro učitele a pedagogické pracovníky

NOVĚ OTEVŘENÝ KURZ ÚNOR 2024

Kde: ZŠ Lyčkovo nám. 460/6, 186 00 Karlín

Kdy:  každé úterý od 20.2. do 23.4.2023 (10 setkání v délce 3h) cca od 17-20h 

Cena: 6500Kč – lze hradit z DVPP

Počet účastníků: min.10 max. 20

Cílem kurzu Škola bez poražených je zvýšit v učebním procesu množství času pro vyučování a učení.

tohle je Radka Schillerová, lektroka komuniačních dovedností a facilitátorka EmotionAid.

Zakladatelem tohoto mezinárodně úspěšného programu je Thomas Gordon -klinický psycholog (1918-2002), který byl v letech 1997-9 nominován na Nobelovu cenu míru a je označen za průkopníka v oblasti výuky komunikačních dovedností a metod řešení konfliktů. Spolupracoval s Carl Rogersem představitelem humanistické psychologie, který byl jeho profesorem a mentorem.

Postupně vytvořil tři kurzy:

1957  L.E.T. – Leader Effectiveness Training 

1962  P.E.T. – Parent Effectiveness Training (Výchova bez poražených v ČR od r.2017)              V současné době existují již 3 generace lidí, které jsou vedené tímto způsobem.

1966  T.E.T. – Teacher Effectiveness Training (Škola bez poražených v ČR od r.2018)

T.E.T. je kompletní a integrovaný systém pro budování a udržování efektivních vztahů ve škole. 

Čím méně času strávíte řešením problémů s kázní a kontrolou, tím více času vám zbývá na vyučování a učení. Co vám pomůže v tom, stát se efektivnějším učitelem? Osvojení si praktických dovedností pro efektivní komunikaci. Ve škole totiž 50-90% času se jako učitelé účastníte mezilidské komunikace. 

7 dovedností, které se v kurzu naučíte

Pozorování chování

Určení vlastnictví problému

Aktivní naslouchání

Sebevyjádření

Konfrontace

Řešení konfliktu “bez poražených”

Dovednosti při střetu hodnot

Dnes již víme, že pro úspěšný a především spokojený život nám neslouží IQ, ale emoční inteligence. V dnešní době, kdy spousta lidí pracuje ze svých domovů a ne kanceláří, nemají nad sebou žádného šéfa nebo šéf sedí na druhé straně světa,  je potřeba v lidech zvyšovat zodpovědnost. Pro dnešní děti jsou socio emoční dovednosti téměř nutností. Existuje nějaký program, aby na tohle děti připravil? Jsou děti vedené tak, aby dělali co je baví a měli zodpovědnost, aby nečekaly na příkazy a pracovaly i když nejsou pod kontrolou?

Gordonův model podporuje čtyři sociální dovednosti 21.st jako je kritické myšlení, komunikace, spolupráce a kreativita a zároveň pět základních oblastí emoční inteligence: sebeřízení, sebeuvědomění, sociální povědomí, vztahové dovednosti a zodpovědné rozhodování. V kurzu T.E.T. se účastnící pro rozvoj a podporu každé z těchto oblastí naučí jednu i více dovedností. 

Kurz je vhodný pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ. “Učitelé se naučí dovednosti a procesy potřebné k vytvoření životaschopné demokracii ve třídě. Naučí učitele, jak za spoluúčasti všech ve třídě, včetně učitele, stanovit pravidla, která budou všichni dodržovat. Kurz taktéž učitelům nabídne uskutečnitelné alternativy k autoritativnímu používání moci. Zaměřuje se na konkrétní a praktické věci, jež mohou učitelé ve třídě každý den dělat a říkat, nikoliv na abstraktní pedagogické koncepty.”

Kurz Škola bez poražených (T.E.T.)

  • rozsah 30hodin (10 tří hodinových lekcí)
  • součástí kurzu je základní teorie, avšak velký důraz klademe na praktické procvičování dovedností
  • je určen pro pedagogické pracovníky na všech stupních vzdělávacího systému
  • je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP
  • každý účastník získá certifikát
  • 10-20 účastníků
  • cena 6500Kč 
  • zahrnuje knihu, pracovní sešit, občerstvení
  • místo Praha a okolí (případně dle požadavku školy)
  • v případě zájmu mne kontaktujte radka.schillerova@skolabezporazenych.cz
škola bez poražených
škola bez poražených

Jaké komunikační
dovednosti
v návaznosti
na situaci se
přesně naučíte?

Jak učitelé vlastními slovy pospali svojí zkušenost z tohoto kurzu?

Kurz mě moc bavil. Těšila jsem se sem. Zajímalo mě úplně všechno. Kurz měl pro mě obrovský význam. Je to můj koníček se tomuto tématu věnovat. Doufám a věřím, že mi jeho absolvování zkvalitní vztahy ve škole i v osobním životě. Moc děkuji, jsem opravdu vděčná za tuto zkušenost. Radka i Šárka byly skvělé lektorky, moc si jich vážím. šly mi příkladem a v dovednostech T.E.T. chci být jako ony "o).
Sandra Majerová, učitelka na SŠ
Zkušenosti vnímám velmi pozitivní. Dívat se na problém z vlastního pohledu a nebo při řešení problému to nechat zcela v řízení dětí (nevnucovat jim své rady, možnosti...) Lektorky mají výbornou schopnost uvádět příklady k přiblížení nebo objasnění tématu.
Irena, učitelka ZŠ
Během kurzu panovala příjemná pozitivní atmosféra, což je nemalá zásluha obou lektorek Oceňuji otevřenost účastníků a sdílení jejich vlastních zkušeností. Radka je vynikající lektorka. Je znát, že má zkušenost s metodou i lektorováním. Hovoří z patra, nepotřebuje "podklady" jako záchranu.
Martina Hálová, učitelka ZŠ
Byla to pro mne cesta k sobě a k pochopení druhých. Porozumění svým a cizím potřebám. Způsob jak si s lidmi rozumět nebo s nimi alespoň vycházet navzdory odlišným potřebám či hodnotám.
Hana Stejskalová, učitelka
Velmi příjemné a přátelské prostředí. Nebyl problém si jednotlivé metody vyzkoušet. Velice pozitivně hodnotím praktičnost a nácviky. Bylo velmi přínosné si jednotlivé metody prožít a vyzkoušet.
Julie Hykšová, učitelka ZŠ
Bylo to vynikající. Nikdo nás nehodnotil. Všichni jsme si pomáhaly a předávaly si zkušenosti. Výborná parta. Mohu je doporučit. Zkušenost je nekonečná. Použitelné ve všech komunikacích. Jak v rodině, škole s klienty.
Martina Sadilová, pracovnice stacionáře