T.E.T. je zkratka kurzu Teacher effectivness training přeložený jako škola bez poražených

Škola bez poražených

kurzy pro učitele a pedagogické pracovníky

Kurz právě probíhá

Další běh začne v říjnu 2024 prezenčně v Praze Karlíně.
Americký klinický psycholog Thomas Gordon, zakladatel Školy bez poražených

Zakladatelem tohoto mezinárodně úspěšného programu je Thomas Gordon -klinický psycholog (1918-2002), který byl v letech 1997-9 nominován na Nobelovu cenu míru.

Je označen za průkopníka v oblasti výuky komunikačních dovedností a metod řešení konfliktů.

Spolupracoval s Carl Rogersem představitelem humanistické psychologie, který byl jeho profesorem a mentorem. Postupně vytvořil tři kurzy.

1957  L.E.T. - Leader Effectiveness Training 
L.E.T. Leader effectiveness training
1962  P.E.T. - Parent Effectiveness Training (Výchova bez poražených v ČR od r.2017)
P.E.T. Parent effectiveness training
1966 T.E.T. - Teacher Effectiveness Training (Škola bez poražených v ČR od r.2018)
T.E.T. teacher efectiveness training

Čím méně času strávíte řešením problémů s kázní a kontrolou, tím více času vám zbývá na vyučování a učení. Co vám pomůže v tom, stát se efektivnějším učitelem? Osvojení si praktických dovedností pro efektivní komunikaci. Ve škole totiž 50-90% času se jako učitelé účastníte mezilidské komunikace. 

7 dovedností, které se v kurzu naučíte

Pozorování chování

Určení vlastnictví problému

Aktivní naslouchání

Sebevyjádření

Konfrontace

Řešení konfliktu “bez poražených”

Dovednosti při střetu hodnot

Dnes již víme, že pro úspěšný a především spokojený život nám neslouží IQ, ale emoční inteligence. V dnešní době, kdy spousta lidí pracuje ze svých domovů a ne kanceláří, nemají nad sebou žádného šéfa nebo šéf sedí na druhé straně světa,  je potřeba v lidech zvyšovat zodpovědnost. Pro dnešní děti jsou socio emoční dovednosti téměř nutností. Existuje nějaký program, aby na tohle děti připravil? Jsou děti vedené tak, aby dělali co je baví a měli zodpovědnost, aby nečekaly na příkazy a pracovaly i když nejsou pod kontrolou?

Gordonův model podporuje čtyři sociální dovednosti 21.st jako je kritické myšlení, komunikace, spolupráce a kreativita a zároveň pět základních oblastí emoční inteligence: sebeřízení, sebeuvědomění, sociální povědomí, vztahové dovednosti a zodpovědné rozhodování. V kurzu T.E.T. se účastnící pro rozvoj a podporu každé z těchto oblastí naučí jednu i více dovedností. 

Kurz je vhodný pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ. „Učitelé se naučí dovednosti a procesy potřebné k vytvoření životaschopné demokracii ve třídě. Naučí učitele, jak za spoluúčasti všech ve třídě, včetně učitele, stanovit pravidla, která budou všichni dodržovat. Kurz taktéž učitelům nabídne uskutečnitelné alternativy k autoritativnímu používání moci. Zaměřuje se na konkrétní a praktické věci, jež mohou učitelé ve třídě každý den dělat a říkat, nikoliv na abstraktní pedagogické koncepty.“

Kurz Škola bez poražených (T.E.T.)

  • rozsah 30hodin (10 tří hodinových lekcí)
  • součástí kurzu je základní teorie, avšak velký důraz klademe na praktické procvičování dovedností
  • je určen pro pedagogické pracovníky na všech stupních vzdělávacího systému
  • je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP
  • každý účastník získá certifikát
  • 10-20 účastníků
  • cena 6500Kč 
  • zahrnuje knihu, pracovní sešit, občerstvení
  • místo Praha a okolí (případně dle požadavku školy)
  • v případě zájmu mne kontaktujte na info@radkaschillerova.cz
Radka Schillerová se věnuje aktivnímu naslouchání
Radka Schillerová v kurzu představí 7 základních komunikačních dovedností podle filozifie Škola bez poražených

Jaké komunikační
dovednosti
v návaznosti
na situaci se
přesně naučíte?

Jak učitelé vlastními slovy pospali svojí zkušenost z tohoto kurzu?