3100Kč na osobu

délka 5h

pro minimálně 6, maximálně 20 osob

776079200

radkaschillerova@gmail.com

prezenčně u vás ve firmě nebo online

pratelske klima ve firme

Klima ve firemním prostředí vzniká postupně a díváme se na něj z dlouhodobého hlediska. Jeho kvalita ovlivňuje to, jakým způsobem zaměstnanci spolupracují, zda existuje vzájemná důvěra a přátelská atmosféra. Lidé ji hodnotí na základě subjektivního vnímáníPřátelské klima by mělo zahrnovat tyto tři oblasti se specifickými atributy : 

EMOCIONÁLNÍ– pohoda, důvěra, bezpečí, jistota, radost. SOCIÁLNÍ – otevřenost, vstřícnost, vzájemný  respekt, úcta, ohleduplnost, tolerance, spolupráce. PRACOVNÍ – řád, respektování pravidel,        soustředěnost, dotahování činností do konce, pracovitost, činorodost, důslednost 

Konflikt je nedorozumění mezi dvěma a více lidmi. Dochází při něm ke střetu názorů, zájmů, postojů, pocitů, chování i hodnot. 

Slovo „konflikt“ si často spojujeme se sporem, válkou nebo bojem. Většinou vidíme výsledek konfliktu ve formě výhry, prohry nebo kompromisu. Vyvolává v nás nepříjemné pocity. Konflikty jsou však na pracovišti nevyhnutelné. 

Konflikt je PŘÍLEŽITOST a dá se efektivně řešit v šesti krocích. 

Komunikaci jako takovou máme spíše spojenou s mluvením. Možná podvědomě dáváme i důležitější postavení mluvčímu než tomu, kdo poslouchá. Jenže součástí komunikačního procesu je mluvení i naslouchání. Jeden výzkum z roku 2002 říká, že lidé z výzkumu během dne 50% času naslouchali, 25% mluvili, 15% četli, 11% psali. Z toho můžeme usoudit, že naslouchání je nejfrekventovanější komunikační dovedností.

Proč by se tedy lidé měli učit naslouchat, když vlastně naslouchají každý den. Je velký rozdíl v tom, jestli slyšíme druhého, posloucháme ho, a nebo jestli mu skutečně nasloucháme. Slyšení je fyzický projev – příjem zvukových vln. Naslouchání je mentální proces – při naslouchání závisí na mozku, protože zvukové vlny je potřeba převést na informaci, zprávu, která má smysl. Skutečné naslouchání v naší společnosti chybí.

Součástí efektivní a empatické komunikace je i rozvíjení emoční inteligence, jejíž pěti základními pilíři jsou: sebeuvědomění, seberegulace, sebemotivace, empatie a sociální dovednosti. Dnes už víme, že IQ nám šťastný a spokojený život nezajistí. Potřebujeme v životě získat nadhled, trénovat odolnost a umět zdravě projevovat emoce. Je to cesta na celý život, tak proč se na ní nevydat právě teď?

Emoce jsou poslem zpráv a je jen na nás, jak z tou zprávou naložíme. 

Seminář je určen pro každého, kdo chce spoluvytvářet přátelské klima v prostředí svého zaměstnání. Pro každého, kdo chce s kolegy utvářet kvalitní vztahy, otevírat prostor pro jakýkoliv názor a jeho pochopení bez hodnocení a kritiky, ale i konstruktivní zpětnou vazbu. 

Seminářem vás provede Radka Schillerová

Jsem certifikovanou lektorkou komunikačních dovedností akreditovaného kurzu Škola bez poražených od roku 2018.

V roce 2023 jsem dokončila komplexní výcvik mediátora a facilitace.

Více jak 15 let jsem součástí implementačního týmu v korporátní společnosti. 

Spolupracuji s Národním pedagogickým institutem. V rámci jejich projektu Zapojme všechny a Rovné příležitosti všem  spoluvytvářím videa, články, podcasty a webináře na téma komunikace, práce s emocemi, naslouchání aj.

Pro neziskovou organizaci Výluka nyní Začni učit! jsem vedla několik seminářů a byla součástí jejich programu pro podporu začínajících učitelů.

Pro rodiče jsem založila projekt Spokojené rodičovství. Pod tímto názvem vedu různé kurzy, semináře, workshopy a přednášky v komunitních a rodinných centrech.

Ve spolupráci se společností SCIO jsem se stala spoluautorkou knihy Pája a bleší cirkus (3 díl Emušáka). 

Pomáhám prostřednictvím naslouchání i podnikatelkám na cestě k dosažení jejich cílů a vypořádání se s různými bloky.