S Janou Maškovou pro online kongres Jsem maminkou.

Povídaly jsme si o tom:

02:21 co znamená být dobrým rodičem

06:40 proč mámy přestanou prožívat svůj život

10:34 rodič a jeho osobní rozvoj

14:00 dokážeme přijímat negativní emoce

16:30 práce s hněvem

21:20 narušení důvěry

26:25 chyba nás posouvá dál

31:00 NASLOUCHÁNÍ – top dovednost

37:15 rekapitulace dne