"Existuje způsob, jak posílit vztahy. Říká se mu naslouchání. " Dale Carnegie

Ráda vás podpořím pokud jste:

"Přijme-li člověk druhého takového, jaký je, vytvoří vztah, v němž druhý může růst, rozvíjet se, dělat konstruktivní změny, učit se řešit problémy, jít cestou zdravého psychického vývoje, stát se produktivnějším a tvořivějším, zrealizovat plně svůj potenciál." Thomas Gordon