On-line kurz Umění naslouchat

Proč bych se měla učit naslouchat?

Naslouchání je dovednost, která upevňuje a zlepšuje vztahy. Naslouchání není důležité pouze pro rodiče. Naslouchat by se měl naučit každý člověk, kterému záleží na jeho vztazích s ostatními lidmi. Nikdy není pozdě. Naslouchání je dovednost, která přináší benefity oběma stranám.  Vypravěči pomáhá snížit intenzitu silných emocí, získat přehled nad tím, co opravdu prožívá. Dává mu pochopení a přijetí spojené s plnou pozorností. V nejlepším případě mu naslouchání pomůže nalézt svoje vlastní řešení. Naslouchající, který se vědomě rozhodne, že chce druhému věnovat svůj zájem, získá jasné informace o tom, co vypravěč prožívá, co ho vede k jeho činům, jaké jsou jeho postoje, potřeby nebo hodnoty. Můžeme říci, že ho mnohem více pozná, než kdyby ho jen poslouchal. Společně prohlubují vzájemnou důvěru a blízkost. Jedná se o jednu z nejdůležitějších komunikačních dovedností 21. století.

Individuální naslouchání

Co vám přinese Naslouchání?

Znáte ty chvíle, kdy vás něco tíží nebo trápí a vy máte potřebu se někomu svěřit, vypovídat se? A tak jdete za někým blízkým, sdílíte s ním svoje pocity a očekáváte jeho pochopení a soucit. Místo toho dostanete dobře míněné rady, které vám úplně nesedí. Možná si vyslechnete i pár kritických slov nebo nakopávacích vět „to dáš“, „ty to zvládneš, jsi silná žena“.  Nebo se rozhovor otočí k druhému, který má potřebu vám sdělit, že i on zažívá něco podobného.  Mluvila jste o svém trápení, ale cítíte, že jste se svým problémem zůstala sama. Nepochopená, nevyslyšená! Vaše povídání se tím úplně zastaví a vy už nemáte chuť mluvit dál. A příště? Příště to možná ani nezkusíte. Proč sdílet s druhými své prožívání, když vám nerozumí?

Aktivní naslouchání v rámci individuálního sezení vám může pomoci:

  • zmírnit prožívané emoce
  • porozumět svému chování
  • získat nadhled nad aktuálním děním
  • dodat ujištění, že vaše pocity jsou v pořádku
  • objevit hlubší téma k řešení
  • nalézt vlastní cestu ven