Umění
naslouchat
dětem

Naslouchame zakum

                        6 interaktivní setkání, 12 hodin teorie a procvičování                             (25.1.2023, 1.2., 15.2., 22.2., 8.3., 15.3.)

Poslouchání není naslouchání!

Poslouchat (ušima) umíme všichni. Denně slyšíme tolik informací z různých komunikačních kanálů. Dalo by se říct, že jsme až přehlceni zvukovými vjemy. Poslouchání je fyzický jev, při němž přijímáme zvukové vlny v různých částech ucha. Děje se to automaticky. Abychom druhého slyšeli, nemusíme vyvíjet žádné speciální úsilí. Kdežto NASLOUCHÁNÍ je mentální proces, který od nás vyžaduje aktivní činnost.

Proč bych se měl/a učit naslouchat?

Naslouchání je dovednost, která upevňuje a zlepšuje vztahy. Naslouchání není důležité pouze pro rodiče. Naslouchat by se měl naučit každý člověk, kterému záleží na jeho vztazích s ostatními lidmi. Nikdy není pozdě. Naslouchání je dovednost, která přináší benefity oběma stranám. Vypravěči pomáhá snížit intenzitu silných emocí, získat přehled nad tím, co opravdu prožívá. Dává mu pochopení a přijetí spojené s plnou pozorností. V nejlepším případě mu naslouchání pomůže nalézt svoje vlastní řešení. Naslouchající, který se vědomě rozhodne, že chce druhému věnovat svůj zájem, získá jasné informace o tom, co vypravěč prožívá, co ho vede k jeho činům, jaké jsou jeho postoje, potřeby nebo hodnoty. Můžeme říci, že ho mnohem více pozná, než kdyby ho jen poslouchal. Společně prohlubují vzájemnou důvěru a blízkost. Jedná se o jednu z nejdůležitějších komunikačních dovedností 21. století.

Co je to komunikační proces?

V hlavě člověka se zrodí myšlenka, kterou zakóduje tak, aby mohlo dojít k jejímu předání – přetvoření myšlenky na slova. Poté pošle svojí zprávu komunikačním kanálem – řekne větu. Jeho komunikační partner zakódovanou zprávu přijme – slyší jeho slova a zprávu dekóduje. Slovům přiřadí význam. Takto se dostane myšlenka do hlavy druhého. Pak následuje zpětná vazba, kdy příjemce svými slovy popíše to, co si myslí, že mu vypravěč sdělil. Ujistí se, že mu správně rozuměl. Tento poslední krok ale v praxi většina lidí vynechá.                                                                                                                 Komunikace pak probíhá takto: Člověk vyšle zprávu. Druhá osoba ji přijme, ale nedojde ke zpětné vazbě, protože necítí potřebu ujistit se, že sdělení správně porozuměl. Jde mu především o to, aby mohl hned mluvit taky. Místo zpětné vazby vyšle svoje historky, názory. Řekne co si o tom myslí. Nějak celou situaci zhodnotí, případně dá dobře míněnou radu. Většina rozhovorů je o tom, že si vzájemně pinkají svoje názory, postoje, přesvědčení, aniž by opravdu vyslechli toho druhého. 

Naslouchaní není?

Když:

 

 • druhého pouze posloucháme
 • řekneme mu, že víme, jak se cítí
 • řekneme mu svůj pohled na věc
 • povyprávíme mu o svojí zkušenosti
 • politujeme ho, pokud to potřebuje
 • zanalyzujeme celou situaci
 • doptáváme se a navádíme ho správným směrem
 • když nejde o velké drama, situaci trochu zlehčíme
 • dáme mu dobrou radu
 • navrhneme mu řešení podle svého nejlepšího vědomí a svědomí

Naslouchaní je!

Když:

 • ze sebe uděláme prázdnou nádobu
 • upozadíme svoje ego
 • udržujeme tělo v “otevřené pozici”
 • dokážeme vnímat tři oblasti (emoce, obsah, neverbální signály)
 • správně dokončíme komunikační proces zpětnou vazbou
 • nás upřímně zajímá, co druhý říká
 • věnujeme mu plnou pozornost
 • chceme mu pomoci
 • jsme emočně stabilní
 • dokážeme vyjádřit empatii a soucit
 • zároveň se nenecháme silnou emocí strhnout

Co se v kurzu naučíte?

Dozvíte se proč:

 • většina lidí (pedagogů) neumí naslouchat
 • pouze poslouchání druhé osoby nestačí
 • s námi děti (ostatní) nesdílí své běžné zážitky
 • dochází ke zbytečným konfliktům
 • nevědomky komunikaci naopak zastavíme

Naučíte se:

 • rozpoznat situace, kde naslouchání pomáhá
 • zvládat emočně vypjaté chvíle
 • přijímat žáky takové, jaké doopravdy jsou
 • proaktivně předcházet nedorozuměním, efektivně řešit konflikty
 • využívat naslouchání směrem k sobě 

Jak setkání probíhají?

Čeká nás 6 společných setkání prostřednictvím aplikace Zoom. Setkávat se budeme v úzkém kruhu maximálně 4 žen. Jedině tak mohu zajistit bezpečný prostor pro společné sdílení a zároveň dostatek času na procvičování pro každou z vás. Na začátku každého setkání vám představím část teorie, kterou vzápětí překlopíte do praxe. Pokud se nebudete moci setkání zúčastnit, můžete se podívat na záznam. Doporučuji si však na všechny termíny cíleně vyhradit čas, protože praktický trénink je alfou a omegou celého kurzu. 

Kdo setkání povede?

Jsem certifikovanou lektorkou akreditovaného kurzu Škola bez poražených od roku 2019.

Spolupracuji s Národním pedagogickým institutem. V rámci jejich projektu Zapojme všechny spoluvytvářím videa, články a podcasty na téma komunikace, práce s emocemi, naslouchání aj.

Pro neziskovou organizaci Výluka nyní Začni učit! jsem vedla několik seminářů a byla součástí jejich programu pro podporu začínajících učitelů.

Pro rodiče jsem založila projekt Spokojené rodičovství. Pod tímto názvem vedu různé kurzy, semináře, workshopy a přednášky v komunitních a rodinných centrech.

Ve spolupráci se společností SCIO jsem se stala spoluautorkou knihy Pája a bleší cirkus (3 díl Emušáka). 

Pomáhám prostřednictvím naslouchání i podnikatelkám na cestě k dosažení jejich cílů a vypořádání se s různými bloky.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Jak učitelé vlastními slovy pospali svojí zkušenost z kurzu Škola bez poražených?

Kurz mě moc bavil. Těšila jsem se sem. Zajímalo mě úplně všechno. Kurz měl pro mě obrovský význam. Je to můj koníček se tomuto tématu věnovat. Doufám a věřím, že mi jeho absolvování zkvalitní vztahy ve škole i v osobním životě. Moc děkuji, jsem opravdu vděčná za tuto zkušenost. Radka i Šárka byly skvělé lektorky, moc si jich vážím. šly mi příkladem a v dovednostech T.E.T. chci být jako ony "o).
Sandra Majerová, učitelka na SŠ
Zkušenosti vnímám velmi pozitivní. Dívat se na problém z vlastního pohledu a nebo při řešení problému to nechat zcela v řízení dětí (nevnucovat jim své rady, možnosti...) Lektorky mají výbornou schopnost uvádět příklady k přiblížení nebo objasnění tématu.
Irena, učitelka ZŠ
Během kurzu panovala příjemná pozitivní atmosféra, což je nemalá zásluha obou lektorek Oceňuji otevřenost účastníků a sdílení jejich vlastních zkušeností. Radka je vynikající lektorka. Je znát, že má zkušenost s metodou i lektorováním. Hovoří z patra, nepotřebuje "podklady" jako záchranu.
Martina Hálová, učitelka ZŠ
Byla to pro mne cesta k sobě a k pochopení druhých. Porozumění svým a cizím potřebám. Způsob jak si s lidmi rozumět nebo s nimi alespoň vycházet navzdory odlišným potřebám či hodnotám.
Hana Stejskalová, učitelka
Velmi příjemné a přátelské prostředí. Nebyl problém si jednotlivé metody vyzkoušet. Velice pozitivně hodnotím praktičnost a nácviky. Bylo velmi přínosné si jednotlivé metody prožít a vyzkoušet.
Julie Hykšová, učitelka ZŠ
Bylo to vynikající. Nikdo nás nehodnotil. Všichni jsme si pomáhaly a předávaly si zkušenosti. Výborná parta. Mohu je doporučit. Zkušenost je nekonečná. Použitelné ve všech komunikacích. Jak v rodině, škole s klienty.
Martina Sadilová, pracovnice stacionáře