Umění
naslouchat
dětem

Naslouchame zakum

                        6 interaktivní setkání, 12 hodin teorie a procvičování                            

Kurz již probíhá. V případě zájmu mne prosím kontaktujte na radkaschillerova@gmail.com.

nebo si dopřejte individuální program.

Poslouchání není naslouchání!

Poslouchat (ušima) umíme všichni. Denně slyšíme tolik informací z různých komunikačních kanálů. Dalo by se říct, že jsme až přehlceni zvukovými vjemy. Poslouchání je fyzický jev, při němž přijímáme zvukové vlny v různých částech ucha. Děje se to automaticky. Abychom druhého slyšeli, nemusíme vyvíjet žádné speciální úsilí. Kdežto NASLOUCHÁNÍ je mentální proces, který od nás vyžaduje aktivní činnost.

Proč bych se měl/a učit naslouchat?

Naslouchání je dovednost, která upevňuje a zlepšuje vztahy. Naslouchání není důležité pouze pro rodiče. Naslouchat by se měl naučit každý člověk, kterému záleží na jeho vztazích s ostatními lidmi. Nikdy není pozdě. Naslouchání je dovednost, která přináší benefity oběma stranám. Vypravěči pomáhá snížit intenzitu silných emocí, získat přehled nad tím, co opravdu prožívá. Dává mu pochopení a přijetí spojené s plnou pozorností. V nejlepším případě mu naslouchání pomůže nalézt svoje vlastní řešení. Naslouchající, který se vědomě rozhodne, že chce druhému věnovat svůj zájem, získá jasné informace o tom, co vypravěč prožívá, co ho vede k jeho činům, jaké jsou jeho postoje, potřeby nebo hodnoty. Můžeme říci, že ho mnohem více pozná, než kdyby ho jen poslouchal. Společně prohlubují vzájemnou důvěru a blízkost. Jedná se o jednu z nejdůležitějších komunikačních dovedností 21. století.

Co je to komunikační proces?

V hlavě člověka se zrodí myšlenka, kterou zakóduje tak, aby mohlo dojít k jejímu předání – přetvoření myšlenky na slova. Poté pošle svojí zprávu komunikačním kanálem – řekne větu. Jeho komunikační partner zakódovanou zprávu přijme – slyší jeho slova a zprávu dekóduje. Slovům přiřadí význam. Takto se dostane myšlenka do hlavy druhého. Pak následuje zpětná vazba, kdy příjemce svými slovy popíše to, co si myslí, že mu vypravěč sdělil. Ujistí se, že mu správně rozuměl. Tento poslední krok ale v praxi většina lidí vynechá.                                                                                                                 Komunikace pak probíhá takto: Člověk vyšle zprávu. Druhá osoba ji přijme, ale nedojde ke zpětné vazbě, protože necítí potřebu ujistit se, že sdělení správně porozuměl. Jde mu především o to, aby mohl hned mluvit taky. Místo zpětné vazby vyšle svoje historky, názory. Řekne co si o tom myslí. Nějak celou situaci zhodnotí, případně dá dobře míněnou radu. Většina rozhovorů je o tom, že si vzájemně pinkají svoje názory, postoje, přesvědčení, aniž by opravdu vyslechli toho druhého. 

Naslouchaní není?

Když:

 

 • druhého pouze posloucháme
 • řekneme mu, že víme, jak se cítí
 • řekneme mu svůj pohled na věc
 • povyprávíme mu o svojí zkušenosti
 • politujeme ho, pokud to potřebuje
 • zanalyzujeme celou situaci
 • doptáváme se a navádíme ho správným směrem
 • když nejde o velké drama, situaci trochu zlehčíme
 • dáme mu dobrou radu
 • navrhneme mu řešení podle svého nejlepšího vědomí a svědomí

Naslouchaní je!

Když:

 • ze sebe uděláme prázdnou nádobu
 • upozadíme svoje ego
 • udržujeme tělo v „otevřené pozici“
 • dokážeme vnímat tři oblasti (emoce, obsah, neverbální signály)
 • správně dokončíme komunikační proces zpětnou vazbou
 • nás upřímně zajímá, co druhý říká
 • věnujeme mu plnou pozornost
 • chceme mu pomoci
 • jsme emočně stabilní
 • dokážeme vyjádřit empatii a soucit
 • zároveň se nenecháme silnou emocí strhnout

Co se v kurzu naučíte?

Dozvíte se proč:

 • většina lidí (pedagogů) neumí naslouchat
 • pouze poslouchání druhé osoby nestačí
 • s námi děti (ostatní) nesdílí své běžné zážitky
 • dochází ke zbytečným konfliktům
 • nevědomky komunikaci naopak zastavíme

Naučíte se:

 • rozpoznat situace, kde naslouchání pomáhá
 • zvládat emočně vypjaté chvíle
 • přijímat žáky takové, jaké doopravdy jsou
 • proaktivně předcházet nedorozuměním, efektivně řešit konflikty
 • využívat naslouchání směrem k sobě 

Jak setkání probíhají?

Čeká nás 6 společných setkání prostřednictvím aplikace Zoom. Setkávat se budeme v úzkém kruhu maximálně 4 žen. Jedině tak mohu zajistit bezpečný prostor pro společné sdílení a zároveň dostatek času na procvičování pro každou z vás. Na začátku každého setkání vám představím část teorie, kterou vzápětí překlopíte do praxe. Pokud se nebudete moci setkání zúčastnit, můžete se podívat na záznam. Doporučuji si však na všechny termíny cíleně vyhradit čas, protože praktický trénink je alfou a omegou celého kurzu. (Pokud se kapacita kurzu naplní jen z části, dojde na základě domluvy ke zkrácení časové dotace, která bude odpovídat počtu účastnic.)

Kdo setkání povede?

Jsem certifikovanou lektorkou akreditovaného kurzu Škola bez poražených od roku 2018.

Od listopadu 2022 jsem mediátor ve výcviku.

Spolupracuji s Národním pedagogickým institutem. V rámci jejich projektu Zapojme všechny spoluvytvářím videa, články a podcasty na téma komunikace, práce s emocemi, naslouchání aj.

Pro neziskovou organizaci Výluka nyní Začni učit! jsem vedla několik seminářů a byla součástí jejich programu pro podporu začínajících učitelů.

Pro rodiče jsem založila projekt Spokojené rodičovství. Pod tímto názvem vedu různé kurzy, semináře, workshopy a přednášky v komunitních a rodinných centrech.

Ve spolupráci se společností SCIO jsem se stala spoluautorkou knihy Pája a bleší cirkus (3 díl Emušáka). 

Pomáhám prostřednictvím naslouchání i podnikatelkám na cestě k dosažení jejich cílů a vypořádání se s různými bloky.

Objednávka zavazující k platbě

Kurz již probíhá. V případě zájmu mne prosím kontaktujte na spokojenerodicovstvi@gmail.com.

Jsem vám k dispozici v rámci individuální jednorázové nebo opakované konzultace.

Jak účastnice vlastními slovy pospaly svojí zkušenost z kurzu?

Kurz byl pro mne to nejlepší, co jsem si mohla dopřát. Hodně mi to otevřelo srdce, ujasnila jsem si hodně věcí o výchově a hlavně poznala víc svoje děti tím, že jsem začala skutečně naslouchat, pozorovat.. Naučila jsem se stále nehledat řešení, ale být teď a tady. Být pro svoje děti tou nejlepší oporou, jakou můžu být.. Kurz byl pro mne hodně transformační 🙂 Změnil se hlavně pohled na děti, nenálepkovat, ale zjistit, co je za tím vším. Ladit se na potřeby svoje a svých dětí. Lektorka je skvělá průvodkyně, která je tady vždy pro nás i v těch nejtěžších chvílích a dokáže pomoci se vším 🙂 Její vedení je balzám na duši! Cítím se být lepší mámou 🙂 Mockrát děkuji :*
Klaudia Pákozdiová
Kurz byl pro mě vodícím lanem, jak z propasti plné nedorozumění, křiků, nepochopení a vyčerpání pomalu ale jistě stoupat výš vlastním tempem. A když člověk škobrtnul nebo nemohl najít ten správný způsob, jak pokračovat, tak Radka ochotně podala pomocnou ruku, navedla, poradila. Mám před sebou ještě velký kus cesty, obrovský, ale už mám ono vodící lano, které mě nasměrovalo tou správnou cestou.
Gabriela Procházková
Poznala jsem různé techniky, které si postupně musím osvojit při komunikaci se svým synem, ale třeba i s manželem nebo se svými nejbližšími, pokud s nimi chci mít důvěrnější vztah. Poznala jsem i různé techniky pro práci a rozvoji sama na sobě, jak se naučit lépe soustředit, myslet pozitivně, vyřadit ze svého života nefunkční vzorce. Díky kurzu je u nás méně vzteklých scén, pokud nastanou, snažím se syna nejprve utěšit, místo potlačení negativní emoce, a potom situaci řešíme. Díky komunikačním technikám se nám daří lépe domlouvat, i když syn ještě nemluví. Opravdu hodně velký význam pro mě měla podpora a pomoc lektorky, která reagovala na každý komentář, na každý dotaz a snažila se problém vyřešit, dát zpětnou vazbu, svůj názor, radu.
Kateřina Hnátková
Kurz aktivního naslouchání určitě doporučuji. Učit se naslouchat svým dětem a blízkým, dostávat se do jejich vnímání světa a tím se navzájem sbližovat, je pro mne investice k nezaplacení. Jsem ráda, že jsem se mohla tuto dovednost v bezpečném prostředí učit a získávat zpětnou vazbu. Kurz je pro mne velkým přínosem a velmi za něj děkuji.
Lýdie Procházková
Určitě bych doporučila všem, kdo na sobě chtějí pracovat a naučit se něco nového. Já jsem šla do kurzu s tím, že neumím reagovat na některé kolegyně a rodiče. Pod Radčiným vedením už se tolik bát nebudu 😉. Děkuji za příjemně strávený čas.
Dana D.
učitelka ZŠ
Kurz byl plný informací. Naučila jsem se, jak lépe komunikovat s dětmi. Že je lepší vysvětlit co cítím, než jen dávat příkazy a rozkazy. Nejlepší a nejtěžší bylo aktivní naslouchání. Naučit se poslouchat, neradit, jen dobře navádět k tomu, aby děti nacházely vlastní řešení problémů.
Lenka Bakešová
Do kurzu Umění naslouchat jsem se přihlásila na doporučení kamarádek. O aktivním naslouchání jsem nevěděla vůbec nic, v praxi jsem se s ním nikdy nesetkala. Zaujalo mne, že existuje technika, která druhému poskytne prostor svěřit se a cítit se při tom pochopený, neodsuzovaný. Moje cesta ke zvládnutí naslouchání bude ještě dlouhá, ale považuji za úspěch, že jsem při rozhovorech trpělivější a dopřávám sobě i druhému čas rozmyslet si odpovědi.
Rejka Balcarová