Obsah kurzu po jednotlivých setkáních

Setkání 1. – POROZUMĚNÍ EFEKTIVNÍMU RODIČOVSTVÍ

 • vzájemné seznámení
 • nastavení osobních cílů pro celý kurz
 • seznámení s metodou Okno chování

Setkání 2. – UČENÍ SE POMÁHAJÍCÍM VZTAHŮM

 • rozpoznání, kdy má naše dítě problém
 • seznámení a praktický nácvik dvou funkčních metod – pasivní naslouchání a aktivní naslouchání
 • rozpoznání nefunkční komunikace – 12 bloků v komunikaci

Setkání 3. – POUŽÍVÁNÍ AKTIVNÍHO NASLOUCHÁNÍ V PRAXI

 • kdy a jak používat aktivní naslouchání
 • kdy aktivní naslouchání nepoužíváme
 • nejčastější chyby při aktivním naslouchání
 • jak používat pomáhající vztahy s batolaty a malými dětmi

Setkání 4. – KONFRONTACE S NEPŘIJATELNÝM CHOVÁNÍM

 • pojem přijatelné/nepřijatelné chování
 • představení myšlenky efektivního sebevyjádření a nácvik v praxi
 • „Já-sdělení“ – představení funkční konfrontace, základní nácvik

Setkání 5. – POUŽÍVÁNÍ „JÁ-SDĚLENÍ“ V PRAXI

 • procvičování konfrontujících „Já-sdělení“ a přeřazování na aktivní naslouchání
 • 3 části konfrontujícího „Já-sdělení“
 • typické chyby během „Já-sdělení“
 • úprava prostředí a zóna bez problémů
 • zhodnocení kurzu v polovině

Setkání 6. – VYŘEŠENÍ KONFLIKTU

 • vysvětlení pojmu konflikt
 • představení metody I, II a III
 • problémy při používání metody výhra-prohra
 • výhody a nevýhody Metody III při řešení rodinných konfliktů

Setkání 7. – POUŽÍVÁNÍ METODY III

 • 6 kroků Metody III detailně
 • rozlišování mezi potřebou a řešením
 • procvičování Metody III
 • jak používat Metodu III s malými dětmi

Setkání 8. – ŘEŠENÍ STŘETU HODNOT

 • porozumění podstaty hodnot a jejich role při řešení konfliktů
 • barometr hodnot
 • neefektivita síly a hrozby při řešení střetu hodnot
 • model řešení problému střetu hodnot
 • uzavření kurzu P.E.T.