Spokojené učení

škola bez poražených

“Právě kvalita vztahu mezi učitelem a žákem je pro vyučování klíčová – vztah mezi učitelem a žákem je ve skutečnosti významnější než to, co učitel vyučuje, jak to vyučuje či koho vyučuje.”  Thomas Gordon

Vzhledem k tomu, že model Thomase Gordona funguje v každém prostředí (rodina, škola, firma), rozhodla jsem se v roce 2018 zúčastnit instruktorského výcviku T.E.T. – Škola bez poražených. Po několika odvedených kurzech a následné evaluaci jsem se stala cerfikovanou lektorkou kurzu pro učitele. Mohu tak kromě rodičů podporovat i pedagogy v jejich náročné práci formou kurzů. Naplňuje mne skutečnost, že mohu pedagogům představit konkrétní komunikační dovednosti, které jim usnadní práci a ještě u žáků posílí „sebekázeň, sebekontrolu, sebeúctu, zodpovědnost a odhodlanost“.
 
 
Nabídka kurzů a další vzdělávání