Většina rodičů si dnes uvědomuje, že jejich tradiční metody jsou neúčinné. Dnešní rodiče už jsou tedy na změnu připraveni a náš kurz dokazuje, že změna je možná. Zkoumání dětského vývoje, psychologie i další vědy zabývající se lidským chováním nashromáždily obdivuhodné nové vědomosti o dětech, rodičích, mezilidských vztazích, o tom, jak lze člověku pomáhat v jeho rozvoji, a jak vytvářet psychologicky zdravé prostředí.

Výchova bez poražených je ucelená filosofie o tom, jak s dítětem vytvořit a udržet fungující a naplněný vztah, a to za jakýchkoliv okolností. Rodiče se seznámí nejen s metodami a dovednostmi, ale také s tím, kdy je použít, proč a za jakým účelem. 

Kurz rodičům předkládá kompletní systém – zásady stejně jako techniky.

Hodí se jak pro rodiče s velmi malými dětmi, tak pro rodiče s dětmi dospívajícími, pro rodiče, jejichž děti mají určitý handicap, i pro rodiče, jejichž děti jsou „normální“.